JAME ry

Tervetuloa yhdistyksemme kotisivulle! JAME ry kuuluu jäsenenä Suomen Konepäällystöliitto - Finlands Maskinbefälsförbund ry:hyn.

Yhdistyksemme tarkoituksena on saattaa pääasiassa julkisen sektorin merenkulun, ilmailun ja energian tuottamiseen liittyvissä teknisissä tehtävissä työskentelevät toimihenkilöt läheiseen yhteyteen toistensa kanssa. Tavoitteenamme on heidän ammatillisen tasonsa  parantaminen ja samalla yhteiskunnallisen ja taloudellisen asemansa kohottaminen.

Jäsenemme ovat insinöörejä, konemestareita ja energiateollisuuden parissa työskenteleviä toimihenkilöitä. 


JULKISEN ALAN MERENKULKU-, ERIKOIS- JA ENERGIATEKNISET JAME RY:N

Vuosikokous

 
Lauantaina 23.3.2019 klo 12.00
 
TKPY huoneisto, Puutarhakatu 7a A2, 21100 Turku
 
Käsitellään sääntöjen 14 § mukaiset asiat.
 
Tervetuloa
Johtokunta