JULKISEN ALAN MERENKULKU-, ERIKOIS- JA ENERGIATEKNISET JAME RY:N

Vuosikokous

 
Lauantaina 23.3.2019 klo 12.00
 
TKPY huoneisto, Puutarhakatu 7a A2, 21100 Turku
 
Käsitellään sääntöjen 14 § mukaiset asiat.
 
Tervetuloa
Johtokunta